Munchmuseet, MM T 2786

MM T 2786, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.
Filologisk kommentar: Drama.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2786 bl. 1r

    Sangeren har gjennemstreifet mange
Land; er træt enda af svære Lidelser
og tørst efter at hvile i Kjærlighedens
Arme – og varmes ved dens Ild –
– Han havde søgt den store Kjærlighed
forgjæves – så drømte han om { … }at
hvile ved Kjærlighedens stille Arne
– og føle dens Varme –

    – {Han}Rygtet om {den fri Kjær} Frihedens By
havde nået ham – der brændte
den fri Kjærligheds hellige Flamme
– Didhen måtte han –

    – Utenfor Porten til den fri
Kjærligheds By traf en { … }Bonde
han spurte ham ud om Staden –

    – Jo sa Bonden det er en Stat
i Staten –
Den er fri med fri Love
– Noen af Lovene sier at dom skal
våge { … }og drikke om Natten og sove
om Dagen
– Ægteskab laves { … }uten Præst eller ‹Fut›

 

Munchmuseet T 2786 bl. 2r

Ægteskabet varer ikke over 3 År
ellers blir dom straffa –

    Når dom gift De kan forresten lave Ægteskab
for 2 og 3 Dage –

    – En Idealist
Jo ser De – Jeg skal si dem –
‹Vi› har hentet Himmelen ned
på Jorden –

    Intet Bånd skal fængsle den
fri Kjærlighed – Den fri Kjærlighed ‹leve› –
– Det er noe for mig tænker S. og
synger
På nøgen Fod jeg vandret længe
tørstet sultet drev lidt Gjøn
men jeg længtet efter Vinen
efter Kvinnens
efter Munnens Mjød hos Pigen
Om jeg kunde hvile lidt
lægge Hovedet til Blund
For en stakket liden Stun
hos en Mø med Mjø på Læben
{I}Skue ind i Paradiset
det på Jorden Piger har

 

Munchmuseet T 2786 bl. 3r
drømme lidt om Paradiset
dette som i Himlen var
Piger har så meget fagert
Guld i Haar og Øine blanke
Brystet hvælver sig så stort
Dette har vor Herre gjort
Herlig Pude er en Pike
for en Konge uten Rike

sa
    Ovenfor Døren til Byen – stak
en Del Mennesker sit Hoved op
– ansigter af Dyretyper – Svin – Hunde
og Tigre – enkelte var Hornbekransede –

S …     – Kan jeg kom ind ‹s›
– Svinet –   Kom ind hjerteli velkommen
{B}Porten aapnes og Sangeren går
ind –
Byen Indvånerne vilde vise ham
om – 

    Jeg vil først se mig om sa
han –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 3v

    De sidder rundt et Bord og drikker
Champagne med Benene på Bordet
– Skjødegrisen der er forgyldt bæres
rundt – (Den er fri Frihetens Bys
Undlingsgud)
Dolla Damerne får den på Fanget
efter Tur – 

Dollarprinsessen –    O hvor sød er Grisen
hvad er Prisen –

    – Skidt og Lor{ … }dt det bær jo Prisen
1000 Kr koster Grisen

    Dollarprincessen betaler 100 Kroner og får den
på Fanget –
 

    Kjæler for den – 

– De
Sportselskerinden  ser ut –  …  g …     En Kunstner, en Kunstner –
og en fattig –

Dollarprincessen –   Jeg vil ha ham –
– tænk så har jeg foruden Penger
og Gris osså Ryet
og så er han fattig så har jeg Magten
og Friheten –
Jeg vil ha ham – la ham komme
ind

De roper Kom ind Kom ind 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 4r
Dollarprinsessen sidder sammen
med sine veninder og drikker Champagne
med Benene på Bordet 

Dollarp.  – Å gud – så kjedeli
De andre  Å gud så kjedeli
– De ser ut af Vinduet 
    En Kunstner en Kunstner –
Og gid –

Dollarprincessen:  Og en fattig –
{ … }hva jeg kunde altid at ønske mig
– {Sa}Jeg har jo Penger og mangler
{ … }blot Ryet –
Og når han er fattig har \jeg/ osså
Magten – og Friheten –

    – Kom in { … }råber alle – 
Sangeren kommer in – 
    {K}Jeg søger en Pige sa han til
elskov i Frihed – kan

    Vælg Kan jeg vælge sa S.
    Ja kys os alle sa { … }Dollarprincessen
så sa kan

    Han kysser Dem
    – Jeg er kysset skreg Dollarprincessen –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 4v

    { … }Damerne sidder rundt Bordet der
serves The og Kager
– Alle har Benene på Bordet
– Svinet bæres rundt på Fangene – og lånes på Tur 

Dollarprin{ … }cessen 
Kjære Ven lån
mig da Grisen
Kjære Dig lån mig hvor søt
er Grisen
Kjære Dig hva Koster Grisen

    Kjære Dig hva er da Prisen
Skidt og {l}Lort det bær jo Prisen
hundre Kroner koster Prisen
Dollarprincessen betaler 100 Kr og tar
Grisen på Fanget –
 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 5r

    Du er min Du er min
    – Ikke mer end de andre sa Sangeren –
Tak for mig sier S.        nu går jeg

– Jeg går nu sa Dollarprincessen –

    – { … }Sangeren går Dollarprincessen efter –
P
 

Sygeværelse: Sangeren ligger tilsengs
og vånder sig i Mavesyge – En Sygepleiersk
kommer af { … }og til og til med en Potte 

– Dollarprincessen  og Omfavn mig jeg
elsker Dig

Sangeren  Jeg kan ikke
Dollarprincessen  Ødelæg ikke mit store
Kjærligheds Liv –

Sangeren:  Græder  Potte Potte
Diakonissen kommer ind med Potte 
Dollarprincessen  – vred    Stands i denne Høitidsstund
Diakonissen  ærbødig beundrende    Forstaar – sætter Potten fra sig 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 6r

Dollarprincessen  – til Sangeren med udbredte
Arme – 
  Elskede her er jeg omfavn mig
Sangeren  – Rør mig ikke
– Dollarprincessen  – I dette store
Kjærlighedens Øieblik – jeg forstår ikke
– sig hvorfor –

Sangeren –  Jeg er syg
– Dollarprincessen –  Altså ødelægge mit
Kjærlighedsliv –

Sangeren –  Det umulige kan ei { … }ske
Sangeren  skriger –    Hjælp Hjælp
Dollarprincessen – Hvid af Forbitrelse
og Foragt: ringer på Stormklokken
– { … }Bidronningen, K    H – og
B    kommer ind 

Dollarprincessen    Han vil ikke –
S.  Jeg kan ikke
Bidronningen  Sig hva er det –
Dollarprincessen –  Han siger han vil

 

Munchmuseet T 2786 bl. 7r

ikke omfavne mig fordi han ikke kan
Foragteli – han er syk
Er Kjærligheden ikke større
– { … }Vil Du ikke bestille noge{n}t i
Kjærlighedens Rige

Sangeren  – Grædende –  jeg må bestille
noget men ikke i Kjærlighedens Rige
for Øieblikket – Dette henhører under
Almengodhedens og Medlidenhedsfølelsens
Rike
– Jeg dør af Smerte –

Dollarprincessen  – her dør man af
Kjærlighed ikke af Smerte

Dollarprincessen –  Mine Venner
sig er det ikke frækt –

Bidronningen K – H og de andre 
skriger   – Latterlig – Frækt han
skal tvinges

– Huskarlen kommer ind og holder
Sangeren der brøler af Smerte
Dollarprincessen omslynger ham
med sine Arme – 

Sangeren skriger    Gud fri mig for Frihetens By

 

Munchmuseet T 2786 bl. 7v
Et Gadehjørne
Sangeren flygtende gripes
og føres til Bidronningen – 

    – O Bidronning red mig –
Jeg jages som et Dyr her i
Frihedens By –

    Jeg {er}har Mavesyge og får ikke
lette mig – Jeg får ikke spise
ikke synge ikke sove om Natten
for Kjærlighetens Skyld

Bidronningen  – Vid Kjærligheten
er slig – Det skulde De forstå –
– Vi har et { … }Middel Svinet
skal De skal forenes med
Dollarprincessen – Svinet skal
lænke Dem sammen med hende

Sangeren  O v v – men er vi da
ikke i Frihetens By
Er ikke Kjærligheten fri –

B.  Kjærligheten er fri for den
ufri men ikke for den ‹fri›

 …  Hun ringer på Klokken 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 8r
Svinet kommer ind med en Lænke – 
Bidronningen  – bind ham til
Dollarprincessen –

Sprænger Lænken – og flygter 
Torvet i den fri Kjærligheds By
Optog af Digteren Bukken Bruse Ubrændte
Hexe – Fa Forskjellige Fagforeninger
Hanreiernes, anført af Bukken Bruse Drukkenboldternes, Politikkernes
Horungernes – anført af Svinet 
 

SFørste Horung   
Svinet 
Kjære Ven Lån mig Din Kone
skal Du få af mig en Krone

{ …  Horung}Hunden 
Kjære Ven lå mig en Krone
Skal jeg ligge med Din Kone –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 9r

    Svinets Sang
Svinet flyder på sit Fedt
Smiler selv i Stegepannen
Svinet får så mangt i Rente
Får så meget Smask i Mente
Hunden sørger for dets Fred
Mens de{t}n sidder på sin Hale
{S}snasker nasker med si{n}t Tryne
Stegte Duer daler ned

De ubr{e}ændte Hexes Flok
anført af Bukken Bruse 
Ha Ha bruse suse
Suse bruse ut i Våren
Hvite Blomster hvor vi ser
Ha Ha H{ … }u Hu
En Hex lange en Næse har jeg faat
mindre var vel ikke godt
Vi har Rumpe under Kjole
Klør på {H}Fingre har vi faat
Kjære Ven lån mig en Krone
Jeg Dig gir en Hex til Kone

2 Hex 
{ … }En Styrmands Finger han
så sit Land
så led han Skibrud ved Hjemmets
Strand

 

Munchmuseet T 2786 bl. 10r

Bukken Bruse 
Ha vi stormer ut i Våren
Hvite Blomster, røde gule
Hvor er Rakket hvor er { … }han
som en Frøken gav en Mand
for en Nat men ikke to

Hexerne 
Tvi tvi hvor er han
hvor er han som tog på Møen
vi skal Kløen –

Hex 2 
Tvi tvi vi { … }skal klore hvine
bore –

Hex 3 
– Vi skal stikke kile dra
vi skal gi ham gift i Maden –

Dollarprincessen 
Hu hu Hi Hi
Hikk Hikk Gråd og Hikk
Han har smagt på Maden
Efterpå han vil ei ha – den
Til Svinet som hun kysser og Kænguruen
som hun klapper – 
{ … }O mine Venner
Jeg er nu så rasendes gal
at jer Favntak ikke smager mig

 

Munchmuseet T 2786 bl. 11r
hvis jeg ikke får Hævn –
Han Den elendige fattige Sanger har
vover at leve enda han har seet
mig Gudinden

Svinet 
Kjære Mø lån mig en Krone
blir Du denne Nat min Kone

Hexerne i Kor 
Kjære Mø lån mig en Krone
Tro mig han skal nok få sone
Kænguruen Kjære mø lån mig
en { … }Tier
Blir jeg denne {d}Nat din Frier

Bidronningen 
Kjære Mø lån mig en Krone
skal Du sidde på min Trone

{H}Dollarpr.  {låner}giver ut Penger
til høire og venstre 
Ta nu alle røden Guld
Jeg har jo en Skjæppe fuld

 

Munchmuseet T 2786 bl. 12r

Bidronningen    Hør – jeg ved råd
Han skal være så go hjerta a sig
Vi laver en Fælle –
Dollarprincessen lægger sig som
døende og skriger om Hjælp
Vi graver en Grav foran hende
Så faldern i Graven og slår sig
ihjæl –

Dollarprincessen – der har lagt
sig bag Graven 
Hjælp Hjælp
Alle råper Hjælp Hjælp
hun har dræpt sig
der bag veien har hun slæpt sig
Søg at rædde om Du kan
ellers er Du ei en Mand –
– Han falder i Grøften og brækker
Benet – 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 12v

Dollarprincessen  slår Hænderne sammen
i vild Glæde: 
  Gid han lider nu af ulykkeli Kjærlighed
– til mig – hvilken Lykke – endeli lider
en Kunstner ulykkeli Kjærlighed for min Skyld
Sangeren fra Graven – Ja det skal Guderne vide vid
det var en ulykkeli Kjærlighed –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 13r

Hexerne i Kor 
Der i Graven liggern
Tyndt om Livet tiggern

Bidronningen til Dollarprincessen –    Nu liggern i Graven vi grov
Føler Du Dig ikke lettet
– Han måtte næsten knæle
for Dig alligevel

Høitideli    Han er næsten død for Din Skyld
 …  elsk nu Kænguruen fuldt
og helt

{ … }Sangeren  i Grøften    O fri mig for denne Frihedens
By

 

Munchmuseet T 2786 bl. 14r

Sangeren på Krykke sammen med
nogle Lazaroner – 
  – Hvor skal vi få mad fra vi går
bort til De Riges Fagforening

– Sangeren  – Den rige Formand for Nordpolens Opdagelse skylder mig
{20} 10 Kroner for en Sang    jeg går
bort til ham –

en Lazaron –  og jeg går bort til
Formanden for Nordpolfarernes Redning –

– Sangeren    Kjære Formand De huser De skylder
mig 10 Kroner for en Sang –

– Formanden:  Høitideli    Vi feirer har netop hørt om Nansens
lykkelige Hjemkomst –
Alle er glade nu
det skulde di osså være
Vi foranstalter en Middag til Ære for
Dagen – den koster 60,000 Kroner så
De skjønner vi kan ikke la Dem
få noget –
– Her ser {d}De Spise seddelen – {10}20 Retter og
20 Sorter Vin fra P.A. Larsens Kjælder
– Her har De Spiseseddelen – Dog et Glas Vand
til dem

 

Munchmuseet T 2786 bl. 15r

Lazaronen  til Formanden for Nordpolfarens
Redning – 
  – Kjære Formand {jeg}vi dør af Sult
blot en Krone til B Mad –

– Formanden    Vi udruster netop
en Expedition forat finde en død
Nordpolsfarers Ben – Vi kan
intet gi Dem – Tak De Gud at
jeg ikke lar Dem fængsle –
– Vi redder blot Nordpolsfarer de der
holder på at dø i Nordpolen

Sangeren fortvilet –  { … }Ikke får jeg Mad
man lægger Snarer for mig så
jeg brækker Arme og Ben når jeg har
kysset en Pike –
{Jeg}Vi er jo i Frihedens By Jeg vil
søge at få min Ret –

Til Formanden Politikernes Fagforening    – Kjære Formand – Giv mig Ret – Jeg kysser
en Pike og man piner mig næsten ihjæl
Jeg får Spiseseddeler for Mad –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 15v

En Udsending fornem – 
Vi er fra Byen Fængselet – vi erklærer Krig –
Politikeren –  Vel til Overgeneralen  sender vi Sangeren og Byens
Oldinge og Krøblinge ut – mod Fienden –

({d}Alle Byens Krøblinge De samles i en
Trop –) 

    Men si mig kan De ikke vente lidt –
Udsendingen:   Javel – hvis De vil lukke
rive alle Porte ned så vi lukker ind
siden –

Politikeren –  Vedtat – Der gjøres Forlig 
Politikeren til Overgeneralen –  { … }Drap og Overfald
Sangeren og Krøblingen så Blod er flydt –
og Æren er reddet
Sangeren og Krøblingen overfaldes –
og masakreres 

Udsendingen –  Betingelserne er
– Da vi den Byen a      ikke er
nok rustede for Øieblikket – tilbyr vi
Fred for Jer mod at I bryder alle
Porte ned så vi om et Aar
uhindret tror vi er nok rustede
kan uhindret kan gå ind –

    Svin
Svinet og Hunden  Vi vil ha Krig { … }vi
vil ha Krig –

Politikern – { … }Overgeneralen – { … }  { … }Nei Tak vi
ved han vil { … }som sidst den blive hjemme
og ligge på Skjødet til vore Koner og Døtre –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 16r

Politikeren    – { … }Er De Politiker
Sangeren  nei –
    Det nytter ikke at komme til
noen Ret hvis man ikke er Medlem
af en Forening –
Politikerens Ret er at være Politiker
Drukkenpoldterens {ha}Ret er Drukkenskab
– Meld Dem ind i en Forening –
Forresten nu er der Krig i
{B}Nabobyen vil overfalde os –
De må gå med os i Krigen

Sangeren  jeg kan ikke {vi}jeg er
uds{ … }ultet og har mistet Benet –

– Formanden –  Så overfalder vi
Dem og gjør Forlig med Nabobyen –
Det Der skal blot Blod flyde
og Æren reddes –

– Slår ham 
Politikkerne, Drukkenboldterne og Hanreierne
overfalder ham – så han { … }ligger
blødende i Gaden 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 17r

Politimesteren med sin Patrulie – 
 … 
– Der er han atter ude og
gjør Kvalm – vor { … }Taalmodighed er
slut –
– I den hellige Frihets Nav
erklærer jeg Dem for fængslet –
De har gjort uorden i Gaden
tilsmudset Fortouget – og tilsølet
{G}Byens Damer og Herrer med Deres
Blod – De er Anarkist og farlig for Deres Omgivelser
Han samles op og bringes bort på
en Baare – 

 

Munchmuseet T 2786 bl. 18r

     … 
Og kjære min Dommer Bohemer og Griser
hva har jeg da gjort –
Jo det skal jeg si
jeg sked i en Lort –

D …  
En Dydens Fanfare
en Helvetes Vare
Den Handling var Sort –

{ … }Dommeren –   hent den moderne Moses
han skal afgi sin { … }Mening

Den moderne Moses raver fuld ind –
han snøvler – 
  Ja nu er jeg er i så godt Humør idag
Dommer sa jeg kan give mit Besyv

Dommeren  hvorfor er De så glad
    Jo ser De på Gadehjørnet traf jeg
tyve 30 av min Kones Elskere –
– De var alle så rasende fordi
jeg havde bedrad Dem – jeg fik et
Kys af min Kone inat

der bringes en Stol frem for den moderne Moses 
– Moses  bring mig mine Horn, mit
Skjæg og Lovbogen så skal jeg raade –

 

Munchmuseet T 2786 bl. 19r

Dommeren:  De er anklaget for   De har kysset Dollarprincessen –
Anklagede –   Tør jeg bemærke det
    De har ikke villet { … }kysse hende
Dollarprincessen –

    De har ikke villet lænke Dem sammen
med Dollarprincessen –

    De har stupt i en Grav og vist
uanstændig optræden idet de har sk ved
samme anledning skreget – og sprøitet
Blod på forskjellige Damers Klæder
De har vist gjort Gadeuorden
idet De da De blev slåt halvt
ihjæl af Politiet – tilsølede dette
med Blod og bragte Det anden Forsinkelse
ved ikke at dø itide –

{ … }Anklagede –    Tør jeg bemærke til første Anklage
{ … }Jeg kan næppe kalde det Forførelse
det Kys jeg gav Dollarprinsessen
– Jeg tør si det var ingen Overtalelse
– heller kanske det modsatte –

Dommeren –  Ti Ti
Alle –  Fy Fy
Han vover at nedværdige Kvinden
Hun er en Kvinde – en Kvinde

 

Munchmuseet T 2786 bl. 19v

Anklagede –  Jeg tør si hun var stærk
som en Mand –
og hun sa hun havde Ret som
en

 

Munchmuseet T 2786 bl. 20r
Over det fagre Fr
Frihetens Rige
går nu til Jorden
hans traurige Gang
Elskov skal komme
Elskov skal henrinde
Elskov skal vinke så mangen en
Elskovens Taare
triller i Graven
Han døde Døden i Frihetens By

 

Munchmuseet T 2786 bl. 21r

{H}Anklagede    Hun sa hun havde Ret at elske som
Manden
– Og stærk som en Mand var hun
for ikke at si som en Bjørn
– Grædende  – hun kjæmper med Landse
og med Naal –

– { … }Dommeren   – Hvorfor kysset De { … }hende
ikke oftere –

Jeg var syk og kunde ikke
    Dommer Moses hva mener De
– Moses –  ha man har Ret at
kyse 20 Ganger men ikke 1 –

– Dommer  Ti kjendes for Ret De har
Uret –

    – Hva
Dommeren  De har lagt med hende
hvorfor har De ikke { … }giftet Dem med hende

– Anklagede – Grædende    Jeg lå med hende fordi jeg ikke vilde
gifte mig –

    Dommer Moses hva sier De

 

Munchmuseet T 2786 bl. 22r

Moses  giv mig mine Horn, mit Skjæg
og min Bog – jeg skal raade
– Hmm – Hm
Man ligger med hinanden først
så gifter man sig når man
er kje af hinanden
Man skiller sig først – og gifter sig
så – Det er enkelt og klart ved
mine Horn og mit Skjæg –


Anklagede:  Det er så enkelt at
intet forstås – Det står i Statutterne
den Frihedens Bys Love –
–  … 
intet Frihed at elske frit –
Det er blot for Kvinderne – De har
Frihed til at bryde Loven når det
gjælder Mænd –

Dommeren –  Thi erkjendes for Ret
Mændene har fra før den Frihed når
Kvinderne vil –