Munchmuseet, MM T 2890

MM T 2890, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2890 bl. 1r

    Tiden suste over joren –
{a}Aartusender gik – slægter
kom og forsvandt –
så fødtes en smerte –
lidt håb {og}– lidt smil
– der hørtes stemmer { … }–
fødtes suk og gråd og
smerten døde
– smilet forsvandt – sukkene
døde hen –
og tiden suste over joren
– slægter trampet
på slægter –
Aartusender gik –