Munchmuseet, MM T 2905

MM T 2905, Munchmuseet. Ikke datert. Notat.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet T 2905, s. 1

    Hvor
    Op af dybet {s}hævede jeg
mit blege hoved – grønt af
dynd og slim – om mine fødder
hang skorpioner og slimede ‹lig› –
– Jeg så ‹svanen› langt borte
– den lignet mit hatete billede
– Jeg strakte hænderne ud
efter den – og den syntes at ville
nærme sig – men så forsto jeg
at ikke kunde komme
‹nær› den

    Men rundt mig var en stor kreds af dynd
Kreds af dynd der omgav mig – og den kunde Svanen ikke ‹overkomme›

 

 

Munchmuseet T 2905, s. 3

    Hvorfor g …  er vi til –
hvorfor glider menneskenes blege
ansigter forhex {b}forbi mig – som
en strøm – rastløs – søgende
og ivrige – ustandselig – søgende
sit mål { … }et mål –

    Jeg ser deres hule øine –
dødninger bag den blege maske –

    Hvorfor så { … }ivrige –
Ved de ei at målet er d{ … }øden –
– hele naturen lider –
Hvorfor smiler de – { … }hvorfor
arbeider de –

    { … }Hele naturen lider –

 

Munchmuseet T 2905, s. 2

    {Op af natten}Hendes ansigt står { … }‹på› himmelen
– og husker – { … }‹øine› ‹der› {der}ansigt der har
fortrængt mit ideals billede – forbrydersk
{og}– sorgfuld –