Munchmuseet, MM UT 24

MM UT 24, Munchmuseet. Datert 1929. Utgitt tekst.
Filologisk kommentar: Utstillingskatalog, Munch, Edvard (utstilling) (1929 : Oslo). Edvard Munch utstilling : Blomqvist Kunsthandel, Oslo, [15.3–?.1929] / Oslo : Blomqvist Kunsthandel, 1929. – Inneholder: 1889–1929 : små utdrag fra min dagbok, s.1–2 [Antakelig ble også «Livsfrisens tilblivelse» trykket i denne anledning].

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Munchmuseet UT 24, s. 1
      
Munchmuseet UT 24, s. 2
      
Munchmuseet UT 24, s. 3
      
Munchmuseet UT 24, s. 4
      
Munchmuseet UT 24, s. 5
      
Munchmuseet UT 24, s. 6
      
Munchmuseet UT 24, s. 7
      
Munchmuseet UT 24, s. 8