Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 190)

Brevs. 48 (PN 190), Nasjonalbiblioteket. Datert 1902. Brev til Fridtjof Nansen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr Dr. Fritjof Nansen


    Jeg telefonerer til
Dem idag i Anledning
af en Sag jeg her
kortelig fremsætter –
Mine samtlige
Billeder står hos
Wang pantsat for
1200 Kroner – For at
få udtaget til en
Udstilling i Berlin
en Samling Billeder
vilde jeg bede Dem

 


garantere at for E.X.‹l›
en 20 Billeder har
Værdi af 1{0}200 Kr –
eller et mindre Antal
Billeder har Værdi
af 700 Kr – (altså efter
hvad De synes De kan
garantere) Jeg har
solgt til Galleriet
for 1200 Kr men
hvis jeg udbetaler noget
af disse Penger kan
jeg ikke få gjort
hvad jeg er min akt
at reise til Berlin –
ordne der en Udstilling

 


og bosætte mig der –
Her er det umuligt
for mig at blive –

    Disse 20 Billeder
bliver altså hos Wang
indtil jeg kan udløse
dem eller til jeg må
holde en Auktion –
Men Der findes deriblandt
flere større Billeder
så vil næppe noget
risikeres –


    
    Ærbødigst
    Edv. Munch


    Adr. Hotel Metropole
    Karl Johansgd.,
    Kristiania