Nasjonalbiblioteket, Brevs. 48 (PN 191)

Brevs. 48 (PN 191), Nasjonalbiblioteket. Datert 18.7.1902. Brev til Fridtjof Nansen

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Hr. Professor Fritjof Nansen


    Jeg har for en 10 Dage siden
tilskrevet Dem – med venligst
Anmodning om at give
Deres Indvilligelse i det
formelle Arangement at
Deres Erklæring ligeoverfor
Wangs Auktionsforretning
(at 25 Billeder i Tilfælde
af Auktion har Værdi
af ca. 1200 Kr.) gjælder
også for Folkebankens
Låneindretning – Det bliver
da formodentlig

 


bedst at skrive en Erklæring
sålydende:
Min Erklæring ligeoverfor
Wang at 25 Billeder i
Tilfælde af Auktion har
Værdi 1200 Kroner gjælder
også for Folkebanken
Formodentlig behøver jeg
bare at Deres Indvilligelse
til mig – Som De vel
forstår gjælder det at
jeg vil lade Billederne
bringe til Folkebankens
Låneindretning istedetfor
Wang for at undgå
Auktion –

 


    Med bedste Forhåndstak
og Undskyldning for
det Bryderi jeg giver Dem

    
    Deres ærbødige Edv. Munch

Aasgaardstrand 18/7 1902