Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 215)

Brevs. 247 (PN 215), Nasjonalbiblioteket. Datert 1933–1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0215_1_56228A00001

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg takker Dem hjertelig for
Deres brev og Deres deltagelse for
mig og min slægt deroppe

    De har gjort hva jeg bad
Dem om at melde når der
blev virkelig uår. Jeg sendte
igår 100 kr for telegrafisk foreløbig
og sender 200 kr atter telegrafisk på
mandag – De må være så
snil at ordne med den portionsvise
 …  betaling som De nævnte –

    Det hele er nok en slem
affære for som jeg der har

{–}Jeg sender senere mer –

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0215_2_56228A00002

med nerver i h høispænding
i hele år – For min søster er
det nok også slemt –

    Det der gjør det hele så slemt
er at det forekommer mig
så konfust det hele – og
jeg forstår heller ikke min
Niece i denne sag –

    Hu Hun sender gutterne
hid i denne deres pengeknibe
og kommer med svære krav
både med hensyn til gutterne
og annet –  …  Tiltrods for
at jeg  …  har forklaret min
stilling til hende og andre –

    Det har osså været mig
umuligt at lade hende få

    Jeg må si at jeg stod i den faste tro at
der ikke var noen fare for nødstilstand efter det jeg har hørt

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0215_3_56228A00002

penger da det vilde blive tat
som betaling til skolegangen.

    Det er mig klart at det vilde
være min fulde ødelæggelse
at ha gutternes uddannelse på
mig – Hun har synes jeg forsøgt at
tvinge frem forskjelligt

    Havde de nu, det var så ilde
med dem, ventet så havde
de sparet kanske henimod
{20}1500 kr hva vel ialt reisen
med 3 p{ … }ersoner og ophold i Oslo kostet
Så havde jeg kunnet sende
dem noget osså –

    Ja det ser høist broget ut
og jeg trænger ro –

    Det glæder mig dog at det

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0215_4_56228A00001

synes som at de har havt
det bra ligetil nu.

    De må da kunne finde
på en måte at  …  tjene
penge på der er sikrere
men ikke så hasardiøs–

    I al hast. Jeg må
nok bry Dem med et
 …  brev til.

    
    Med de bedste hilsner
til Dem og fru Kaarbø

    Deres Edvard Munch

    P.S.  Jeg vil be Dem foreløbig
ikke at si hvorfra pengene
kommer –