Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 216)

Brevs. 247 (PN 216), Nasjonalbiblioteket. Datert 1933–1939. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0216_1_56233A00001

    
    Hr Konsul H Kaarbø


    Jeg sender Dem imorgen
to hundrede kroner extra
til min Niece – De får
greie det velvilligst som
De finner passende –

    Kanske hun trænger noget
til hjemreisen – Jeg skriver
bare et par ord i tilknytning
til vor samtale – Jeg vilde gjerne
talt med Dem men det
har været en særlig strabadsi{ … }øs
vinter og jeg må hvile –

    
    Bedste hilsen
    Deres ærbødige Edvard Munch

     …