Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 223)

Brevs. 247 (PN 223), Nasjonalbiblioteket. Datert 28.12.1933. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56237A00002

    
    Hr konsul Harald Kaarbø
    Svolvær
    Lofoten

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56237A00003
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_56237A00001

    Min hjertelige tak for gratula-
tionen og de bedste ønsker om
godt nytaar for Dem og Fru Kaarbø


    
    Edvard Munch


Ekely Skøien December 33