Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 233)

Brevs. 247 (PN 233), Nasjonalbiblioteket. Datert 10.1.1935. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56248A00001
    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg sendte Dem for et par dage siden
100 kr og fortsætter at sende 100 kr i et år til
Deres forvaltning for Sigerfjord, hvad De var så
elskværdig at love. Altså for 19{ … }35.

    Jeg har modtaget 2 breve fra Dem
med redegjørelse fra præsten.

    { … }Jeg håber de penge jeg sender vil bidrage
sit til at gjøre Ellingsens livet lettere

    Nu er jo forholdene op og ned der
efter sildens luner –

    Jeg skal har noen bemærkninger senere
i almindelighed at gjøre og skal skrive
lidt når jeg får bedre tid –

    Breve til mig beder jeg Dem fremdeles
sende til Ekely – Jeg fortsætter med
mine reiser og mine ophold langt
fra Oslo da maset her overvælder
mig – Jeg har osså længe tænkt på få et annet  …  sted
 … 

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56248A00002

    Så vil jeg gjerne få sagt at
Ellingsens f{ … }år naturligvis selv bestemme
hvordan de vil arrangere sig med
gutternes utdannelse og deres skolegang
Mine udtalelser herom var ikke
ment som noget raad men blev
bare anført i all almindelighet fordi
i mine øine syntes det uklogt å
foreta lange reiser til en skole
i det sydlige Norge så længe
familien er økonomisk afhængig
af slækt og venner – Men iøvrigt
anser jeg hele spørsmålet som
mig uvedkommende – Jeg er jo desuten
så overbebyrdet med { … }de vigtigste ting {jeg}så
eller har nok at tænke på

    
    Med de bedste hilsener
    Deres ærbødige Edvard Munch

10-1-35 Ekely