Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 236)

Brevs. 247 (PN 236), Nasjonalbiblioteket. Datert 1935. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56251A00001

    
    Hr konsul Harald Kaarbø


    Jeg håber De når det skulde
knibe i Sigerfjord at De hjælper
med de 300 kr efter  …  behovet
– Jeg skal skrive når jeg får lidt
tid

    
    Bedste hilsen og med takk
    Deres ærbødige Edv. Munch

    Det er vel ikke så rart med fiske deroppe –