Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 237)

Brevs. 247 (PN 237), Nasjonalbiblioteket. Datert 2.1935. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56250A00001

    
    Hr Konsul Harald Kaarbø


    Det er vel bedst at De nu
fortæller min Niece hvorfor
pengene er kommet og at jeg fremdeles
sender penger pr måned

    Jeg har besluttet at sende hende
200 kr pr. måned i dette år
Pengene blir foreløpig sendt som
hidentil til Dem –


    
    Beste hilsen

    Deres ærbødige Edv. Munch