Nasjonalbiblioteket, Brevs. 428 (PN 259)

Brevs. 428 (PN 259), Nasjonalbiblioteket. Datert 13.1.1934. Brev til Jacob Worm-Müller

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_58273A00001

    
    Hr professor Jacob. S. Worm Müller


    Må jeg få takke Dem
hjertelig for Deres gode ønsker
og ord i anledning min 70 års dag

    Må jeg benytte anledningen
til at ønske Dem alt godt
på det nye år


    
    Deres ærbødige
    Edvard Munch

13/1 34 Skøien pr Oslo