Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 322)

Brevs. 603 (PN 322), Nasjonalbiblioteket. Datert 22.12.1939. Brev til Julie Holmboe

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56198A00001

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56198A00002
    
    Kjære frue!
 Hjertelig
tak for gratulationer
Jeg ønsker Dem og
Deres datter af hjertet
alt godt til jul og
det nye år

    
    Deres hengivne Edvard Munch

    
    Fru Julie Holmboe
    Olaf Kyrres gade
    Oslo