Nasjonalbiblioteket, Brevs. 603 (PN 324)

Brevs. 603 (PN 324), Nasjonalbiblioteket. Datert 23.12.1941. Brev til Julie Holmboe

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56200A00001

    
    Kjære fru Holmboe


    Hjertelige ønsker til Dem og Deres
datter om god jul og godt nytaar


    
     …  Eders hengivne

    Edvard Munch

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56200A00002

    
    Fru Julie Holmboe
    Pension ‹Narum›
    Bygdø Allé 53
    Oslo