Nasjonalbiblioteket, Brevs. 610 (PN 756)

Brevs. 610 (PN 756), Nasjonalbiblioteket. Datert 20.12.1933. Brev til Olaf Gulbransson

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56178A00002

    
    Til
    Olaf Gulbransson

    Simplissimus
    München
    Tyskland

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_56178A00003
      
© Nasjonalbiblioteket, NB_56178A00001

    
    Kjære Olaf Gulbransen


    Hjertelig takk for «skaalene»
og hilsnene til min 70 års dag.

    Send min hilsen og hjertelige takk
osså til de der sendte sine
navne under gubben med glasset

    Takk osså for den prægtige gubbe
med glasset. Tusind takk!


    
    Rigtig gode nytaarsønsker
til Dem og de øvrige: Skaal!


    Deres hengivne
    Edvard Munch

Skøien pr Oslo December 33