Nasjonalbiblioteket, Brevs. 775 (PN 761)

Brevs. 775 (PN 761), Nasjonalbiblioteket. Datert 5.1907. Brev til Magnus Synnestvedt

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0761_1_57701A00001
    Monsieur! Je vous aves
envoyé un livre ave{ … }c
des Reproductions – Peutere Kommentar
vous pouves lasser Kommentar repro-
duire  …  apres les Reproductions
de { … }cette livre – Le meilleurs
Tableaux je trouve le
Portrait noire d’une
Femme – Je vous aves

    

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0761_3_57701A00002

encore envoye deux Fotografi
de Tablaux –: «L’enfant
malade» et «la {n}Nuit»

    – Mon Adresse est
    Hotel Sansousci
    Linkstrasse Berlin

    
    Avec tout mes sentiment
    Edvard Munch

 

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0761_2_57701A00002

    L‹e› Fotografi de «Dame noire» va
ven{ … }ir probablement dans une Semaine

    ‹En› tous cas vous pouves peutetre
u{ … }ser le reproduction –

    P.S.
     E M.