Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 770)

Ms.fol. 2071:1:24 (PN 770), Nasjonalbiblioteket. Datert 14.10.1926. Brev til Edvard Diriks

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56164A00001
    
    Kjære fætter!

Hilsen fra
Dit vakre billede i
Chemnitz Museum

    
    Din E Munch

    
    Note
    Herzlichen Gruss  Schreiber-Weigand.

    ‹Ihre ist besser als die Andere›
    
    Maleren Edv. Diriks

    Drøbak
    Norwegen