Nasjonalbiblioteket, Brevs. 247 (PN 911)

Brevs. 247 (PN 911), Nasjonalbiblioteket. Datert 12.1934. Brev til Harald Kaarbø

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
© Nasjonalbiblioteket, NB_56239A00001

    
    Hr Konsul Harald Kaarbø


    Jeg sender idag 150 kroner
til min { … }niece til jul så
De vet hvordan De skal forholde
Dem med pengene


    
    bedste hilsner
    Deres ærbødige Edvard Munch