Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 6 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1876, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 17. Munchmuseet
Notat. Datert 1875-1876
«Spørg ei hvad er Klokken? Nej Og i det gryr en Dag»
MM T 19. Munchmuseet
Notat. Datert 1876
«Julaften den 1876 fik jeg af Papa en Almanak og et Ark Tonepapir. Af Tante et Ark Tonepapir af Sofie en Lakstang af Andreas 4 Skilling til at kjøbe en Blyant»
MM T 118. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«Skitse{ … }bog for Edvard Munch»
MM T 2843. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1874–1877
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2914. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1876–1878
«»