Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 7 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1879, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 119. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
« … »
MM T 2599. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2708. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2807. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2913. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879–1882
«

Mandag den 1ste.    Idag er det bitterlig koldt. Ruderne er fra øverst til ne- derst belagte med is.

»
MM T 2925. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879
«Dagbog for Edvard Munch 1879»