Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 6 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1879, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 3687. Munchmuseet
Notat. Datert 1873–1879
«                  E Munch»
MM T 119. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
« … »
MM T 2599. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1877–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2708. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1878–1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2807. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2913. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879–1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]