Munchmuseet, MM T 2913

MM T 2913, Munchmuseet. Datert . Skissebok.
Filologisk kommentar: Dagbok. På noen sider er månedsoverskriftene dekorert med tegninger.