Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 13 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1882, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM G 826. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
«EM\unch/ 1882»
MM G 827. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 828. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 829. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
«Vore vordende Officerer på Feltmanøvre.»
MM G 830. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 831. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 832. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 833. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM G 834. Munchmuseet
Utgitt tekst. Datert 1882
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 101. Munchmuseet
Notat. Datert 1882
«Jeg kommer til at angre på at jeg var så dom»
MM T 121. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1882
«Du skal vel reise snart. Vi får altså ikke tid – Når reiser de Nu er jeg beskjæftiget Kjender de de småp.  … »
MM T 590. Munchmuseet
Notat. Datert 1882
«E. Munch. – 1882 Studiehoved fra Hedemarken –»
MM T 2913. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1879–1882
«

Mandag den 1ste.    Idag er det bitterlig koldt. Ruderne er fra øverst til ne- derst belagte med is.

»