Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 16 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1905, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 26. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Overkvinde {M … }Digter»
MM N 31. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1905
«Edvard Munch udstiller om kort Tid e{n}t større antal ældre og nyere Malerier. { … }et Forsøg på at have dekorert Motiver fra det moderne Sjæleliv. Den store Fries som han har arbeidet på  …  i 14 Aar der behandler Livet og som nu er færdig – ligeledes en stor en Friese bestilt af Dr. Linde i Lübeck til et hans Vær et Værelse –»
MM N 34. Munchmuseet
Notat. Datert 1904–1918
«Billedserien regner jeg for et af de vigtigste om ikke det vigtigste af mine værker –»
MM N 155. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1905
«Å kjære min Dommer Bohemer og Griser – – Hva har {Du}jeg da gjort – Jo det skal jeg si: jeg har skidt i en Lort –  …  – For Dydens Fanfare en Helvete{t}s Vare den Handling var sort»
MM N 205. Munchmuseet
Notat. Datert 1905–1910
«En af de mærkelige Fort Foreteelser er at at jeg i 20 Aar ustanselig går tilbage – jeg går altså fremover bagover  … det er væsentlig Werenskjold som nu finder det sig jeg malte så godt dengang han syntes det syge Barn var Humbug og – Følgen er at man kjøber de gamle Billeder»
MM N 616. Munchmuseet
Notat. Datert 1905
«Bølgerne kommer indover indover – Langtifra kommer De en efter en –»
MM N 617. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1905
« Jeg er meget spændt på hvad der nu bliver {–}i Norge    for nu er det jo egentlig at Kagen skal bages – Betingelserne { … }kunde fra Sverriges { … }Side kunde jo blive en ny liden Ørefiken for os men osså bare et Plaster på de Sår som de Siamesiske Tvillinger fik da de blevet revet fra hverandre»
MM N 661. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1906
«1905–6 { … }Sandheden er en ung brændende Flamme der sig selv fortærer –»
MM T 451. Munchmuseet
Notat. Datert 1903–1908
«Vi havde Champagne og rørte den vist»
MM T 2704. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1903–1908
«Skrivebog for Edvard Munch »
MM T 2773. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2776. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
MM T 2792. Munchmuseet
Skissebok. Datert 1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 59. Goethe- und Schiller-Archiv, Weimar
Varia. Datert 1905–1906
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 996. Værings arkiv
Notat. Datert 12.9.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]
PN 1035. Ukjent
Notat. Datert 28.10.1905
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]