Edvard Munchs tekster

Listen inneholder de 12 tekstene, som finnes i museets register og som er datert til 1941, enten av Munch selv eller av museet. Ikke alle er tilgjengelige i det digitale arkivet.

MM N 133. Munchmuseet
Notat. Datert 1933–1943
«Tyskland Vinteren 92–93      93–{ … }94 Paris –      2 år itræk 95–97 Vinter på reiser i Europa { … }99–1901––1904–1905 Tyskland Vintrene 1902–1903–1904 med reiser og korte ophold i Paris Hele sommerhalvåret 1905 Tyskland 1905–1909 Kliniken Reiser { … }og korte ophold i Paris Kliniken i Kjøbenhavn 1908»
MM N 157. Munchmuseet
Notat. Datert 1940–1943
«Det er frygten for at få parceller på eiendommen eller at jordstyret skulle ville påta sig noget arbeide her der har bragt mig til at selv påta mig så meget arbeide her og git så svære summer hertil»
MM N 218. Munchmuseet
Notat. Datert 1935–1944
«Det var dengang Delius fik roden spiren til sin sygdom –»
MM N 222. Munchmuseet
Objekttype: blandet (notat, utkast). Datert 1935–1943
«Jeg blev kjendt med Delius allerede i slutten af ottiårene – Han havde mange venner i { … }Norge og han var svært gla i lannet – Han kom op til fjeldene – jeg tror næsten hvert år –»
MM N 232. Munchmuseet
Notat. Datert 1930–1944
«Jeg medgiver at hvis Forholdene havde været anderledes – hvis jeg selv ikke i høi Grad trængte Opmuntring og Hjælp paa Grund af min svære Svækkelse – og {e}ikke havde haft så svære Arbeider under Haanden havde jeg jo vistnok med fundet en taget det hele lettere og personlig hurtigere faaet overbevist Eder om Eders Feilsyn – ved personligt at overbevise Eder om Eders Feilsyn»
MM N 273. Munchmuseet
Notat. Datert 1940–1943
«{ … }Den første ‹eier› Petersen lod sin granhæk som altid bruges sette på sin eiendom – circa 30 centimeter bag det oprindelige primitive skille der var pæler som med jerntråd imellem –»
MM N 1414. Munchmuseet
Varia. Datert 1.8.1941
«  Sorgenfrigt 1  Oslo»
MM N 3552. Munchmuseet
Varia. Datert 1941
«for 1940»
MM N 3638. Munchmuseet
Varia. Datert 14.1.1941
«Koncept.            for 1941.»
MM N 3639. Munchmuseet
Varia. Datert 1941
«Koncept.            for 1941»
MM N 3640. Munchmuseet
Varia. Datert 1941
«Borre 1941.»
MM N 3739. Munchmuseet
Notat. Datert 1941
[Utsnitt fra teksten er ikke tilgjengelig.]