Adolf Martin Petterson

(1850-1915)
Svensk-norsk amtsgartner. Eide amtsgartneriet Ekely fram til Munch kjøpte eiendommen i 1916.

Adolf Martin Petterson er omtalt i følgende tekster

Munchmuseet, MM N 273.   Notat av Edvard Munch. Datert 1940–1943. Se bl. 1r
«{ … }Den første ‹eier›Petersen lod sin granhæk som altid bruges sette på sin eiendom – circa 30 centimeter bag det oprindelige primitive skille der var pæler som med jerntråd imellem –»
Munchmuseet, MM N 442.   Notat av Edvard Munch. Ikke datert. Se bl. 1v
«Petersen lod en granhæk sætte op b langs eiendommen på sin jord så den oprinnelige gjærde stod 30 a 40 centimeter bag den på yttersiden – Det gjærd Det oprinnelige gjærde står delvis langs hele skillet lige op { … }til Mortensen»
Munchmuseet, MM N 1887.   Brevutkast fra Edvard Munch til P. Marcussen. Datert 10.5.1932. Se bl. 1r
«Det er jo osså soleklart at afdøde Amtsgartner Pete{ … }rsen, der plantet hækken sat sine træer på sin egen eiendom – Grantræerne ved dens grændse har aldrig været klippet – De {‹k›}har derfor { … }ingen ret til at forlange hækken klippet –. I det høieste kunde De klippe de grene der gik over 0,70m fra stammen – \Stykket 0,70m fra stammen er mit/»
Munchmuseet, MM N 1888.   Brevutkast fra Edvard Munch til P. Marcussen. Datert 2.5.1932. Se bl. 1r
«I henhold til vor samtale skal jeg oplyse Dem om at granhækken står på min grund og er vel kvart½ meter fra de{n}t oprindelige gjærde der ennu delvis findes – Dette er tilfældet over hele min eiendom – I anledning den øvrige hæk havde jeg proces med afdøde Kobberud og vandt processen. Det er jo klart at Amtsgartner Petersen der plantet hækken sat den på sin grund – og et stykke fra det virkelige skille –»