Kjølstad, Kjølstaden

Litterær figur antakelig basert på Munchs morfar Andreas Bjølstad.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 115, s. 1
MM N 115, s. 3
MM N 115, s. 3
MM N 659, bl. 1r
MM N 659, bl. 1r