Litterære figurer

I Munchs litterære skisser opptrer det flere typer litterære figurer. Noen av dem bygger på kjente personer i samtiden og på mennesker som sto ham nær, mens andre figurer er hentet fra ulike forfatteres romaner og skuespill.

Litterære sjangre som nøkkelromanen, brevromanen og den fiksjonaliserte selvbiografi hadde stor aktualitet i Munchs ungdomstid og tidlige voksenliv. I likhet med forfattere som Christian Krohg, Hans Jæger, Hermann Colditz og August Strindberg, lot han flere av figurene i sine litterære skisser være mer eller mindre lett gjenkjennelige som personer i hans omgangskrets. Av og til opptrer gjenkjennelige personer side om side under reelle og fiktive navn. Eksempel på dette er tekster hvor «Vera», som er bygget på Oda Krohg, opptrer sammen med «Krohg».

Munch overtok i enkelte tilfeller fiktive navn på virkelige personer i Kristiania-miljøet fra ulike forfatteres romaner og skuespill, særlig fra samtidslitteraturen. «Vera» og «Nansen» er eksempler på dette, foruten figurer fra Henrik Ibsens skuespill. Bruken av innarbeidede litterære figurer bidro til å gi Munchs figurer med samme navn «identitet».

Listen nedenfor viser noen av Munchs litterære figurer, og som leserhjelp er enkelte av disse lenket opp til virkelige personer.

Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur, basert på en prostituert i Kristiania.
Litterær figur, som er en bekjent av fru Heiberg fra barnsben av. Det blir antatt at han har vært hennes elsker. Omtalt som litterat. Antakelig samme figur som Literat B.
Et av den litterære figuren Brandts fornavn. De andre fornavnene er Erik og Kristian.
Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Sophie Munch.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Edvard Munch. Figuren opptrer med varierende fornavn: Erik, Kristian og Bernhard.
Litterær figur, basert både på figuren Don Quijote i Cervantes roman ,El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, og på Edvard Munch selv.
Litterær figur, antakelig mannen til frk. Duborg.
Antakelig en eller to litterære figurer, hvorav en av dem antakelig er basert på en prostituert i Kristiania.
Antakelig litterær figur.
Et av figuren Brandts fornavn. De andre fornavnene er Kristian og Bernhard.
Litterær figur, sannsynligvis en forkortelse for Fru Heiberg, som antakelig er basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.
Litterær figur antakelig basert på Tulla Larsen.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand. Fru D opptrer i T 2761, tidlig i beskrivelsen av kjærlighetshistorien til Brandt, ved møtet ved vognen etter overfarten fra Kristiania. Det er sannsynlig at Fru D er samme litterære figur som senere i teksten får navnet Fru Heiberg.
Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand. Navnet fru Heiberg kan være inspirert av den danske skuespillerinnen Johanne Louise Heiberg (1812–1890), som var en kjent skikkelse også i norsk sammenheng. Hennes erindringer ble utgitt posthumt i 1892.
Litterær figur antakelig basert på Maren Christine Heyerdahl, som sammen med sin mann og sønn oppholdt seg på Åsgårdstrand sommeren 1885.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Antakelig navn på samme litterære figur. Opptrer enten sammen med Fru D eller fru Heiberg.
Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur. Blåkledd pike på karnevalet 1885. Hadde vært oppe hos Brandt i atelieret.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Sophie Munch.
Litterær figur antakelig basert på Gudrun Løchen Drewsen. Kan være den samme som Pistolpiken på kunstnerkarnevalet 1885. Det er mulig at samme figur opptrer under flere forskjellige navn, se relaterte kommentarer.
Litterær figur antakelig basert på Gudrun Løchen Drewsen. Blir forbigående kalt frøken Røken, men skifter deretter navn til Duborg igjen. Kan være den samme som Pistolpiken på kunstnerkarnevalet 1885. Det er mulig at samme figur opptrer under flere forskjellige navn, se relaterte kommentarer.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur. Vilter skolepike på kunstnerkarnevalet 1885.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Gudrun Løchen Drewsen. Kan være den samme som Pistolpiken på kunstnerkarnevalet 1885. Det er mulig at samme figur opptrer under flere forskjellige navn, se relaterte kommentarer.
Antakelig litterær figur. Opptrer som venninnen til fru Heiberg.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Gudrun Løchen Drewsen. Kan være den samme som Pistolpiken på kunstnerkarnevalet 1885. Det er mulig at samme figur opptrer under flere forskjellige navn, se relaterte kommentarer.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur. Opptrer som fru Heibergs venninne.
Omtalt som Gamle Per, som far til ham Munch kjøpte huset av i Åsgårdstrand 1898. Se Hans Hansen.
Litterær figur basert på Christian Gierløff. Bjørn Stallare var Olavs hirdfører på Stiklestad.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Hans Heyerdahl, som sammen med sin kone og sønn oppholdt seg på Åsgårdstrand sommeren 1885.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Navnet på en pike som opptrer i Munchs skildringer fra barndommen, antakelig en litterær figur basert på en pike han kjente.
Kan være litterær figur eller fornavnet på en tjener /oppvarter.
Antakelig litterær figur.
Av og til kun omtalt som Kapteinen / Kaptainen. Ektemannen til Fru Heiberg. Litterær figur antakelig basert på Carl Thaulow, som var gift med Milly Thaulow. Antakelig er figuren identisk med Kaptain Heiberg.
Av og til kun omtalt som Kapteinen / Kaptainen. Ektemannen til Fru Heiberg. Litterær figur antakelig basert på Carl Thaulow, som var gift med Milly Thaulow. Antakelig er figuren identisk med figuren Kaptain Pryds.
Litterær figur antakelig basert på barnet Edvard Munch.
Litterær figur antakelig basert på Munchs morfar Andreas Bjølstad.
Antakelig litterær figur.
Et av figuren Brandts fornavn. De andre fornavnene er Erik og Bernhard.
Litterær figur antakelig basert på Christian Krohg.
Litterær figur, antakelig basert på en av Munchs søstre, Inger eller Laura.
Antakelig litterær figur. Omtalt som «Literat Kristoffersen».
Blir Fru Heibergs elsker etter Brandt/Nansen. Litterær figur antakelig basert på Ludvig Bergh, som Milly Thaulow senere ble gift med. Kan være samme figur som Lieutnant Ring.
Blir Fru Heibergs elsker etter Brandt/Nansen. Litterær figur antakelig basert på Ludvig Bergh, som Milly Thaulow senere ble gift med. Kan være samme figur som Leutnant Lund.
Fornavnet til Fru Heiberg. Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.
Antakelig forkortelse for Bentsen / Bentzen, som også omtales som litterat.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur antakelig basert på Milly Thaulow, som Munch innledet et kjærlighetsforhold til sommeren 1885, under et opphold i Åsgårdstrand.
Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Sophie Munch.
Antakelig litterær figur. Bekjent av Fru Heiberg. Introduserte Brandt for henne. Maler Kristiansen hadde gitt Fru Heiberg en sommerhatt.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur, antakelig basert på Munchs søster Laura Munch.
Litterær figur antakelig basert på Edvard Munch selv.
Litterær figur antakelig basert på Edvard Munch selv. Munch hentet navnet fra Hermann Colditz' roman Kjærka; et Atelierinteriør fra 1888. Navnet Nansen anvendes også i fortellingen om Fru Heiberg, hvor Munch i de fleste tilfeller anvender navnet Brandt.
Her sammenlikner Harald Nørregaard sin venn Georg Stang, som var kommandant på Oscarsborg festning, med den eksilerte Napoleon I på St. Helena.
Litterær figur som er nær venn av Brandt, som betror seg til ham om at han elsker en pike. Antakelig basert på Kalle Løchen.
Usikkert om det er en litterær figur eller om det refererer til Pallen, som var kallenavnet til Carl Dørnberger.
Hovedperson i Henrik Ibsens dramatiske dikt (1867) med samme tittel. Også brukt som litterær figur i Munchs tekster. Noen ganger er Peer / Per Gynt blant «fienden», andre ganger identifiserer Munch seg med ham visuelt og fortellermessig.
Antakelig litterær figur. Sigurd Mathiesen opptrer under pseudonymet «Petersen» i Munchs notater som omhandler tiden i København.
Litterær figur antakelig basert på Munchs søster Inger Munch.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur, antakelig basert på Munchs bror Andreas.
Litterær figur antakelig basert på Kalle Løchen.
Don Quijotes følgesvenn i Miguel de Cervantes Saavedras roman (1605–1615) av samme navn.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur, muligens basert på Balthazaar Schnitler.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Litterær figur i Munchs litterære skisser, antakelig basert på Oda Krohg. Munch hentet navnet Vera fra Hans Jægers novelle «Et Kys og En Forsoning» i Novelletter (publisert 14. desember 1889), der Christian Krohg opptrer under navnet Bjørk. I Munchs litterære skisser skildres Veras kompliserte forhold til ektemannen Christian Krohg og hennes elskere Hans Jæger, Jappe Nilssen og Gunnar Heiberg. Vera opptrer også i Hans Jægers romaner Syk kjærlighet (1893), Bekjendelser (1902) og Fengsel og fortvilelse (1903).
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur.
Antakelig litterær figur. Opptrer som Palles mor.
Antakelig litterær figur. Opptrer sammen med fru Heiberg.
Litterær figur antakelig basert på skuespilleren Anna Brun, gift med Kalle Løchen i 1886.
Antakelig litterær figur.