Svartanna

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 636, s. 3