Bædeker

Populære reiseguidebøker, utgitt av forlaget Bædeker, opprinnelig drevet av Karl Bædeker (1801–59).

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 79, s. 3