Anna

Antakelig litterær figur, basert på en prostituert i Kristiania.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 467, s. 3