Hr. Nilsen

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 482, s. 2