conte

conte, antakelig feil for compte

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2181, bl. 1r