Svenningsen

Antakelig litterær figur.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 115, s. 3
MM N 115, s. 3
MM N 115, s. 3
MM N 659, bl. 1r