momentan

momentan, antakelig feil for pour le moment e.l.

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3398, s. 1