av<é>

av<é>, antakelig feil for avait eller avais. Hele konstruksjonen je ne pas av<é> vendue er antakelig feil for je n’ai pas vendu

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3398, s. 1