decire

decire, antakelig feil for ne désire

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3398, s. 1