<jejour>

<jejour>, antakelig feil for séjour

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3404, s. 1