avir

avir, antakelig feil for avoir

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3406, bl. 2r