termin

termin, antakelig feil for terme

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 2433, s. 1
MM N 3406, bl. 3r