<nes>

<nes>, antakelig feil for n’est

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3407, bl. 1r