<jeui>

<jeui>, antakelig feil for yeux, som antakelig er feil for œil

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3408, bl. 1r