j’ai […] et <venus>

j’ai […] et <venus>, antakelig feil for je suis devenu (norskpåvirket konstruksjon)

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3408, bl. 1r