et venu

et venu, antakelig feil for est devenu (norskpåvirket konstruksjon)

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3408, bl. 1r