to

to, antakelig feil for tôt

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3409, bl. 1r