se c{…}hance

se c{…}hance, antakelig feil for changent eller ont changé

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3412, bl. 1v