arme francais

arme francais, antakelig feil for armée française

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3412, bl. 1v