f<{…}ai>ront

f<{…}ai>ront, antakelig feil for feront

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3486, s. 1