sun

sun, antakelig engelsk innslag

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3524, s. 2