hauch

hauch, antakelig tysk innslag

Kommentaren er knyttet til disse tekstene

MM N 3524, s. 2